समानीकरण तथा सशर्त अनुदानको चौथो किस्ताको रकम पठाईएको

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण तथा सशर्त अनुदानको चौथो किस्ताको रकम पठाईएको छ । तलको लिङ्कमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्नुहोला ।

https://ptco.p5.gov.np/download/%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a5%8d/

अख्तियारी पठाईएको सम्वन्धमा

प्रदेश नं.५ मा रहेका तपसिल अनुसारका मालपोत कार्यालयहरुलाई प्रदेश नं.५ को प्रदेश सरकारको चालु आ.व.२०७५।०७६ को बजेटवाट ब.उ.शि.नं.७०५३२३१२३ र ब.उ.शि.नं.७०५३२३१२४ मा खर्च गर्ने अख्तियारी पठाईएकोले सम्वन्धित काेष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा लिई खर्च तथा प्रतिवेदन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तपसिल:
१. मालपोत कार्यालय, बाँके                                २. मालपोत कार्यालय, घोराही

३. मालपोत कार्यालय, तौलिहवा                          ४. मालपोत कार्यालय, अर्घाखाँची

५. मालपोत कार्यालय, रामपुर, पाल्पा                   ६. मालपोत कार्यालय, बुटवल

७. मालपोत कार्यालय, प्युठान                             ८. मालपोत कार्यालय, भैरहवा

९. मालपोत कार्यालय, चन्द्रौटा                             १०. मालपोत कार्यालय, गुल्मी

११. मालपोत कार्यालय, तुल्सीपुर                          १२. मालपोत कार्यालय, लमही

 

समानिकरण र शसर्त अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकम पठाईएको विवरण

वित्तिय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ बाट आ.ब. २०७५/७६ मा स्थानीय तहहरुलाई विनियोजित समानिकरण र शसर्त अनुदानको रकम मध्ये तेस्रो किस्ताको रकम पठाईएको विवरण

संचित कोष खाता परिवर्तन

प्रदेश न‌ं. ५ बाट स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अनुदानको तेस्रो किस्ता रकम निकासा गर्नको लागि कुनै स्थानीय तहको स‌ंचित कोष खाता नम्बर परिवर्तन भएको भए प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको e-mail address : pradeshlekha05@gmail.com मा पत्र पठाईदिनुहुन अनुरोध छ ।

थप जानकारीको लागि
Phone No. : 071-540214