कर्मचारी विवरण

कर्मचारी विवरणफोटो
नामः दीपक ज्ञवाली
पदः प्रदेश लेखा नियन्त्रक
तहः अधिकृतस्तर – दसौ
सम्पर्क नंः ९८५७०४४११४
नामः होमनाथ देवकोटा
पदः लेखा नियन्त्रक
तहः अधिकृतस्तर – आठौ
सम्पर्क नंः ९८५७०४२७८०
नामः रविन्द्र अर्याल
पदः लेखा नियन्त्रक
तहः अधिकृतस्तर – आठौ
सम्पर्क नंः ९८४३१२८००१
नामः नविन श्रेष्ठ
पदः लेखा नियन्त्रक
तहः अधिकृतस्तर – सातौ
सम्पर्क नंः ९८४१०८८६३१
नामः सावित्रा पाण्डे
पदः लेखा नियन्त्रक
तहः अधिकृतस्तर – सातौ
सम्पर्क नंः ९८६७०३८७८८
नामः चन्द्र बहादुर विष्ट
पदः अधिकृत
तहः अधिकृतस्तर – छैठौ
सम्पर्क नंः ९८४७१८४६४४
नामः रवि अर्याल
पदः अधिकृत
तहः अधिकृतस्तर – छैठौ
सम्पर्क नंः ९८५७०५१५१०
नामः तनाराम पन्थी
पदः अधिकृत
तहः अधिकृतस्तर – छैठौ
सम्पर्क नंः ९८५५०४५७०४
नामः सरिता भुसाल
पदः लेखापाल
तहः सहायकस्तर – पाँचौ
सम्पर्क नंः ९८४४७९६५४९
नामः दिनेश अर्याल
पदः सह-लेखापाल
तहः सहायकस्तर – चौथो
सम्पर्क नंः ९८४३२८९७९५
नामः श्यामानन्द यादव
पदः सह-लेखापाल
तहः सहायकस्तर – चौथो
सम्पर्क नंः ९८०६९४६०००
नामः गीता ज्ञवाली
पदः सह-लेखापाल
तहः सहायकस्तर – चौथो
सम्पर्क नंः ९८४७२६४०५८
नामः होमेश पौडेल
पदः सह-लेखापाल
तहः सहायकस्तर – चौथो
सम्पर्क नंः ९८४७५११९२१
नामः सुनिता चौधरी
पदः सहायक कम्प्युटर अपरेटर
तहः सहायकस्तर- चौथो
सम्पर्क नंः ९८४४९८७१९५
नामः अर्जुन न्यौपाने
पदः ह.स.चा.
तहः
सम्पर्क नंः ९८११९१७२००
नामः सन्तोष चौधरी
पदः का.स.
तहः
सम्पर्क नंः ९८२१९७५५७८
नामः धनमाया राना
पदः का.स.
तहः
सम्पर्क नंः ९८६७३६१७७३
नामः ज्योती चौधरी
पदः का.स.
तहः
सम्पर्क नंः ९८२१९५७०९०
नामः कमला श्रेष्ठ
पदः का.स.
तहः
सम्पर्क नंः ९८४७०५८४९५