आ.व.२०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,

नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र दाङ ।

 

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७६।०७७ को बिशेष अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।