आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा सम्बन्धमा

श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय,

नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पुर्व, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया ।

संलग्न पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहहरुलाई आ.व. २०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता अनुदान निकासा गर्नुहुन अनुरोध  छ ।