अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु – ६१

नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी ।